Linkrooom-stipendillä kokeilet ja vauhditat ideaasi


Hae stipendiä

PERUSTIEDOT


Tarkoitus

Linkroomin tavoitteena on, että toteuttamiskelpoiset ideat pääsevät lentoon ja Hämeenlinnaan syntyy uudenlaista liiketoimintaa. Tämän avuksi Linkroom tarjoaa rahallista tukea startupstipendien (500 EUR) ja kokeilusetelien (max 2000 EUR) muodossa.

Näin toimit

 1. Tutustu ehtoihin ja valintakriteereihin.
 1. Ole tarvittaessa ennakkoon yhteydessä Petraan ja käy läpi hänen kanssaan voisitko hyötyä avusta idean kehittämiseksi eteenpäin
 1. Täytä ja lähetä hakemus. Hakemukset esikäsitellään ennen raatia. Tässä vaiheessa sinulta saatetaan pyytää lisätietoja.
 1. Linkroom-raati arvioi jatkoon pääsevät hakemukset ehtojen ja valintakriteerien mukaan.
 1. Lopullisen myöntämispäätöksen tekee Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä.

EHDOT


Tarkoitus

Linkroomin tukeman toiminnan on tarkoitus madaltaa kynnystä kokeilla Hämeenlinnassa uudenlaista yritysideaa tai kasvun kannalta merkittävää avausta. Avustuksella voi maksaa esimerkiksi palkkion, palveluita tai muuta vastaavaa, mitä hakija tarvitsee onnistuakseen. Stipendiä tai kokeiluseteliä ei voi hakea yrityksen perustoimintaan, vaan taustalla tulee aina olla toteuttamiskelpoinen innovatiivinen idea.

Kuka voi hakea?

  Startupstipendi: 500 euron arvoisen stipendin voi hakea y-tunnus tai yrittäjäksi aikova yksityishenkilö, jonka asuin, työ- tai opiskelupaikka on rekisteröity Hämeenlinnaan.

  Kokeiluseteli: Maksimissaan 2000 euron setelin hakemisen edellytyksenä on aikaisemmin hyväksytysti hyödynnetty 500 euron stipendi sekä Hämeenlinnaan rekisteröity y-tunnus.

  Avustuksen hyödyntäminen

  Avustus maksetaan hakijalle ennakkoon kerta-avustuksena, joka on käytettävä innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseen hakemuksen mukaisesti. Hakijalla on maksupäivästä alkaen 20 työpäivää aikaa käyttää avustus tai se peritään takaisin.

  Hakija sitoutuu raportoimaan, mihin hän käytti avustuksen 1 kk päästä sen myöntämisestä. Lisäksi hakija sitoutuu olemaan Linkroom-viestinnän käytettävissä, mikäli hänelle myönnetään avustus.  Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

  Hämeenlinnan kaupunki on alustavasti varannut Linkroomin kautta tuettavaan toimintaan 20 000 euroa vuodelle 2018.

  VALINTAKRITEERIT


  Stipendi- ja setelihakemukset arvioidaan raadin toimesta kuuden valintakriteerin mukaan:

  1. Sopivuus: Hakemus sopii yhteen Linkroomin tavoitteiden kanssa tukea uuden ja kokeilevan yrittäjyyden syntymistä Hämeenlinnaan.
  2. Uutuusarvo: Ideassa ja sen toteutustavassa on tuore näkökulma, jonka toimivuuden tai asiakaskysynnän todentamiseen avustus käytetään.
  3. Osaaminen: Henkilöllä tai tiimillä on uskottava kyky tehdä idean pohjalta kestävää liiketoimintaa.
  4. Kasvupotentiaali: Ideaan pohjautuvassa yritystoiminnassa on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
  5. Skaalautuvuus: Taustalla on nähtävissä skaalautuva liiketoiminta, joka mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ilman, että kustannukset kasvavat samassa suhteessa.
  6. Avustuksen merkitys: Avustus aidosti hyödyttää hakijaa ja edistää sellaisen asian toteutumista, mikä muuten jäisi tapahtumatta tai viivästyisi oleellisesti.

  LINKROOMIN YHTEISÖMANAGERIT  PETRA PULKKINEN

  petra.pulkkinen@crazytown.fi
  050 5352776

  Crazy Town, Viipurintie 4, Hämeenlinna

  MARKO AHTIAINEN

  marko.ahtiainen@linnan.fi
  050 301 9009

  Linnan Kehitys


  Linkroom sosiaalisessa mediassa #linkroomHML