Linkroom-stipendillä vauhditat liiketoimintaasi


Hae stipendiä

NÄIN TOIMIT


Linkroomin tavoitteena on, että toteuttamiskelpoiset ideat pääsevät lentoon ja Hämeenlinnaan syntyy uudenlaista liiketoimintaa. Tämän avuksi Linkroom tarjoaa rahallista tukea stipendin (500 EUR) ja jatkostipendin (max 2000 EUR) muodossa.

  Ole tarvittaessa yhteydessä Petraan tai Markoon!


  1. IDEOI


  Mieti kehittämiskohde, joka vie liiketoimintaasi eteenpäin. Katso alta sovitko hakijaksi.


  2. HAE


  Tee stipendihakemus. Valmistaudu esittelemään se.


  3. ESITTÄYDY


  Käy Linkroom-tapahtumassa. Voit myös olla suoraan yhteydessä Linkroomin yhteisömanagereihin.


  4. KOKEILE


  Raati tekee rahoituspäätöksen stipendistä, minkä jälkeen se maksetaan sinulle. Toteuta idea.


  5. KASVA


  Linkroom viestii sinusta ja toiminnastasi. Muista, että sinulla on mahdollisuus hakea jatkostipendiä.


  SOVITKO HAKIJAKSI?


  Tarkoitus

  Linkroomin tukeman toiminnan on tarkoitus madaltaa kynnystä kokeilla Hämeenlinnassa uudenlaista yritysideaa tai kasvun kannalta merkittävää avausta. Avustuksella voi maksaa esimerkiksi palkkion, palveluita tai muuta vastaavaa, mitä hakija tarvitsee onnistuakseen. Stipendiä ei voi hakea yrityksen perustoimintaan, vaan taustalla tulee aina olla toteuttamiskelpoinen kehittämisidea.

  Kuka voi hakea?

   Stipendi: 500 euron arvoisen stipendin voi hakea y-tunnus tai yrittäjäksi aikova yksityishenkilö, jonka asuin, työ- tai opiskelupaikka on rekisteröity Hämeenlinnaan.

   Jatkostipendi: Maksimissaan 2000 euron setelin hakemisen edellytyksenä on aikaisemmin hyväksytysti hyödynnetty 500 euron stipendi sekä Hämeenlinnaan rekisteröity y-tunnus.

   Avustuksen hyödyntäminen

   Avustus maksetaan hakijalle ennakkoon kerta-avustuksena, joka on käytettävä innovatiivisen yritystoiminnan edistämiseen hakemuksen mukaisesti.

   Hakija sitoutuu raportoimaan, mihin hän käytti avustuksen 1 kk päästä sen myöntämisestä. Lisäksi hakija sitoutuu olemaan Linkroom-viestinnän käytettävissä, mikäli hänelle myönnetään avustus.  Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

   VALINTAKRITEERIT


   Stipendihakemukset arvioidaan raadin toimesta kuuden valintakriteerin mukaan:

   1. Sopivuus: Hakemus sopii yhteen Linkroomin tavoitteiden kanssa tukea uuden ja kokeilevan yrittäjyyden syntymistä Hämeenlinnaan.

   2. Uutuusarvo: Ideassa ja sen toteutustavassa on tuore näkökulma, jonka toimivuuden tai asiakaskysynnän todentamiseen avustus käytetään.

   3. Osaaminen: Henkilöllä tai tiimillä on uskottava kyky tehdä idean pohjalta kestävää liiketoimintaa.

   4. Kasvupotentiaali: Ideaan pohjautuvassa yritystoiminnassa on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.

   5. Skaalautuvuus: Taustalla on nähtävissä skaalautuva liiketoiminta, joka mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ilman, että kustannukset kasvavat samassa suhteessa.

   6. Avustuksen merkitys: Avustus aidosti hyödyttää hakijaa ja edistää sellaisen asian toteutumista, mikä muuten jäisi tapahtumatta tai viivästyisi oleellisesti.

   LINKROOMIN YHTEISÖMANAGERIT
   PETRA PULKKINEN

   petra.pulkkinen@crazytown.fi
   050 5352776

   Crazy Town, Viipurintie 4, Hämeenlinna   MARKO AHTIAINEN

   marko.ahtiainen@linnan.fi
   050 301 9009

   Linnan Kehitys


   Linkroom sosiaalisessa mediassa #linkroomHML