Tietosuojaseloste

[cs_content][cs_element_section _id=”1″ ][cs_element_row _id=”2″ ][cs_element_column _id=”3″ ][cs_element_text _id=”4″ ][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content][cs_content_seo]TIETOSUOJASELOSTE
Linkroomin asiakas- ja markkinointirekisteri
Kiitos mielenkiinnosta palvelujamme kohtaan. Toimittaessamme ja markkinoidessamme sinulle palvelujamme käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja. Ymmärrämme vastuumme ja haluamme, että voit luottaa meihin tietojesi käsittelijänä. Sinua koskevat tiedot ovat sinun tietojasi. Käsittelemme niitä yhtä huolellisesti kuin omiamme.
Tällä sivulla kerromme mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi silloin, kun olet asiakkaamme, potentiaalinen asiakkaamme, tapahtumaosalistuja tai yhteistyökumppanimme.
Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää. Päivitetty: 20.10.2020.
KUKA TIETOJASI KÄSITTELEE?
Linkroomin taustalla ovat Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan Kehitys Oy. Linkroomin toimintaa operoivat ostopalveluna Crazy Town Oy ja Hämeen Uusyrityskeskus ry.

Tietojesi käsittelystä vastaa:
Crazy Town Oy

Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
www.crazytown.fi

VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖ
Niklas Isberg
050 460 9299
[email protected]
KEIDEN TIETOJA KÄSITTELEMME?
Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, jos olet:

Linkroomin hakija
Potentiaalinen asiakas
Linkroomin tapahtumaosallistuja
Yhteistyökumppani

Riippumatta siitä kuka olet, käsittelemme tietojasi yhtä huolellisesti kuin omiamme.
MIKSI KÄSITTELEMME TIETOJASI?
Käsittelemme tietojasi asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseksi tai palveluidemme markkinoimiseksi. Tarkemmin tietojen käsittelyn tarkoitus riippuu siitä, mihin edellä mainittuun henkilöryhmään kuulut.
Jos olet Linkroomin hakija, käsittelemme tietojasi, jotta pystymme käsittelemään esimerkiksi Linkroom tukea myöntämistä koskevat asiat. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin antamasi suostumus. Voimme käyttää tietojasi myös markkinoidaksemme sinulle Linkroomin tapahtumia. Sinulla on kuitenkin oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi Linkroom-toiminnan markkinointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta. Linkroomin hakijana sinun tietosi ja ideaa koskevat tiedot luovutetaan Linkroomin raadille, joka tekee päätöksen myönnettävistä stipendeistä.
Jos olet potentiaalinen Linkroomin asiakas tai Linkroomin tapahtumaosallistuja, käsittelemme tietojasi Linkroomin palveluiden markkinointiin, pitäen sisällään uutiskirjeet, mainokset ja muut suorat yhteydenotot puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median palveluiden kautta. Sen sijaan, jos olet henkilöasiakas, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen, esimerkiksi verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
Jos olet yhteistyökumppanimme, käsittelemme tietojasi yhteistyösuhteemme hoitamiseen. Tietojen käsittely perustuu yhteistyösopimukseemme. Emme tee henkilötietoihin kohdistuvaa profiliointia tai niiden käsittelyyn perustuvaa automaattista päätöksentekoa.
MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME?
Käsittelemme vain edellä kuvattujen tarkoitusten kannalta välttämättömiä henkilötietoja.
Näitä tietoja ovat:

Nimi
Titteli tai ammattinimike
Yritys tai organisaatio / Työnantaja
Tilitieto
Yhteystiedot

MISTÄ TIEDOT SAAMME
Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä: 1. Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi verkkosivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai muun henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle. Toisin sanoen et voi käyttää Linkroom-palveluita, jos et anna henkilötietojasi. 2. Jos olet potentiaalisen asiakkaan edustaja tai yrityspäättäjä, saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.
KUKA MUU TIETOJASI KÄSITTELEE?
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia tietojen käsittelyssä:
1. Dropbox
2. Google
3. Active Campaign
Lukuunottamatta Linkroom-tuen myöntämiseen liittyvää tiedonvaihtoa (raadin jäsenet), kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi luovutamme, noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Emme luovuta tai jaa tietojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.  Emme koskaan myy tietojasi kenellekään.
MITEN KAUAN KÄSITTELEMME TIETOJASI?
Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin tarvitsemme niitä rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Voit pyytää tietojesi poistamista rekisteristä jokaisessa lähettämässämme markkinointiviestissämme olevan poistumislinkin kautta tai lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]. Tällöin poistamme tiedot välittömästi.
Mikäli Crazy Town Oy:n rooli Linkroom toiminnan operaattorina päättyy, siirrämme tiedot Hämeenlinnan kaupungin tai Linnan Kehitys Oy:n nimeämälle taholle.
MITEN SUOJAAMME TIETOSI?
Käytämme seuraavia suojatoimia tietoturvan varmistamiseksi. 1. Käsittelemme henkilötietoja vain nykyaikaisilla ja tietoturvallisiksi todetuilla tietojärjestelmillä, jotka vastaavat tyypillisimpiin tietoturvariskeihin. 2. Rajaamme pääsyn tietoihin salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla vain niille henkilöille, jotka ovat siihen oikeutettuja, ja jotka niitä tarvitsevat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 3. Rajaamme yhteydet palvelimille on palomuurien taakse ja salaamme kaikki tietoliikenteen palvelimille.
OIKEUTESI
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

Oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen korjaamista.
Oikeus vaatia sinua koskevien henkilötietojen poistamista.
Oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi.
Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi.[/cs_content_seo]